Rozwijamy umiejętności samoorganizacji i wzajemnego wsparcia w ramach FRSW

Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym poprzez:
– zebranie minimum 20 organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu wałbrzyskiego i objecie ich wsparciem szkoleniowym, doradczym, informacyjno-promocyjnym
– przygotowanie minimum 20 NOG’s do zwiększenia swojej aktywności w życiu publicznym społeczności lokalnych m.in. poprzez włączenie ich w procesy konsultacji społecznych i opiniowania lokalnego prawa
– przygotowanie minimum 20 NGO’s do zwiększenia swojej aktywności w mediach lokalnych i
społecznościowych poprzez cykl szkoleń / warsztatów i udostępnienia im przestrzeni w tychże mediach
Nasze cele szczegółowe to:
– zwiększanie obecności minimum 20 organizacji obywatelskich w życiu publicznym poprzez aktywną promocję działań małych lokalnych organizacji działających w subregionie wałbrzyskim,
– budowania potencjału minimum 20 organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej jako podmiotów odpowiedzialnych, aktywnych, wspierających lokalne społeczności

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i nauczyciele,
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Dzierżoniowie serdecznie zaprasza Was do uczestnictwa w konkursie w którym możecie zdobyć cenne nagrody i podzielić się swoim doświadczeniem. Konkurs realizowany jest przez Fundację Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Dzierżoniowie, zwaną dalej Organizatorem, w ramach projektu pn. „Więcej FRSW w życiu publicznym – więcej FRSW w edukacji dzieci i młodzieży” realizowanego przez FRSW w ramach dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2022, Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym.
Konkurs skierowany jest do:
a) Dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczyciele/ki.
b) dzieci i młodzież szkół podstawowych
c) odbiorcy pośredni – rodzice i opiekunowie dzieci szkół podstawowych
Czego dotyczy konkurs:
– wykorzystania wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć w oparciu o metody aktywizujące w tym przede
wszystkim metody eksperymentu
UWAGA:
Zachęcamy Was do wykorzystania w Waszych filmach konkursowych materiałów przygotowanych w ramach realizacji projektu o którym mowa w Regulaminie konkursu. Szczegóły konkursowe zawarte są w Regulaminie, który znajduje się pod poniższym linkiem: https://moje-lekcje.edu.pl/
Do niniejszego zaproszenia dołączamy Regulamin Konkursu.
Celem głównym projektu jest:
a) zwiększenie obecności FRSW w życiu publicznym poprzez stworzenie nowoczesnej, bleanded learningowej platformy edukacyjnej dla nauczycieli, dzieci i rodziców szkół podstawowych
b) utworzenie forum debaty w tym debaty publicznej dotyczącej systemu edukacyjnego. Forum
będzie pełnić m.in. funkcję badania opinii publicznej, funkcje ewaluacyjną i monitorowania efektów projektu i zamieszczanych na platformie materiałów edukacyjnych c) budowanie potencjału FRSW poprzez kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
W celu wzięcia udziału w konkursie należy spełnić wymagania określone niniejszym Regulaminem, w tym wypełnić, podpisać i odesłać załączony do Regulaminu „Formularz Zgłoszeniowy”.
Nagrodami w konkursach będą:
a) 1 nagroda – bon turystyczny dla zwycięskiej grupy o wartości 5 tys. zł,
b) 2 nagroda – bon do sklepu RTV o wartości 3 tys. zł,
c) 3 nagroda – bon do sklepu RTV o wartości 2 tys. zł,
d) 3 wyróżnienia (tablet / zegarek o wartości 500 tys. zł. x 3 szt. = 1500 zł).
Nagrody zostaną przekazane w formie bonów o równowartości wskazanej wyżej.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail:
biuro@frsw.pl w terminach podanych w §5.
Z poważaniem
Bogdan Tuła
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego

Regulamin konkursu dla szkół i nauczycieli FRSW

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

karta zgłoszeniowa

Już wkrótce zobaczycie efekty naszej pracy

.