Trzecie Dolnośląskie Forum Gospodarczo Samorządowe 21-22 listopada – Zagórze Śląskie.

Mamy przyjemność zaprosić na odbywające się w dniach 21-22 listopada 2022 r. trzecie już Dolnośląskie Forum Gospodarczo-Samorządowe. Poprzednie edycje naszego forum koncentrowały się na problemach dotyczących rozwoju turystyki i „zielonych technologii” w naszym subregionie. Dziś w odpowiedzi na wiele zapytań ze strony przedsiębiorców oraz samorządowców chcemy pochylić się nad potrzebami zmieniającego się dynamicznie rynku pracy oraz możliwości współpracy na polu kształcenia przyszłych i obecnych pracowników. Przygotowujemy panele dyskusyjne oraz wystąpienia eksperckie dedykowane właśnie tej problematyce, skierowane będą one do jednostek samorządu terytorialnego, których zadaniem jest prowadzenie placówek oświatowych, przedsiębiorców, którzy muszą zmagać się z deficytem wykwalifikowanych pracowników. Przedstawicieli  świata nauki oraz organizacji pozarządowych chcemy zapytać w jaki sposób te dwa organizmy SZKOŁA i BIZNES, mogą współpracować na polu kształcenia kadr pracowniczych.

Na organizację naszego forum wybraliśmy Zagórze Śląskie, stwarza ono idealne warunki, dzięki którym w przerwach pomiędzy intensywnymi dyskusjami będziemy się mogli cieszyć niepowtarzalnym klimatem Jeziora Bystrzyckiego.

W trakcie dwudniowego Dolnośląskiego Forum Gospodarczo-Samorządowego  mającego charakter networkingowy, koncentrować będziemy się na tworzeniu jak najlepszej platformy porozumienia przedstawicieli samorządów oraz biznesu naszego regionu.

Pierwszy dzień poświęcimy dyskusjom dotyczącym potrzeb zarówno small biznesu jak i dużych przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania nowych i doskonalenia obecnych kadr pracowniczych. Chcemy zaprezentować też nowoczesne podejście do kształcenia kadr menadżerskich, również w sferze samorządowej.  W pierwszym dniu udział w konferencji będzie ograniczony do  60 osób.

Drugiego dnia tj. we wtorek 22 listopada, do udziału zaproszonych zostanie 100 uczestników, w tym przedstawiciele placówek oświatowych Subregionu Wałbrzyskiego.

Przedmiotem naszej dyskusji będą potrzeby nowoczesnego rynku pracy oraz metody, formy współpracy jednostek samorządu z szeroko rozumianą sferą biznesu, omówimy funkcjonujące już w systemie oświaty rozwiązania oraz możliwości wprowadzenia nowych praktyk współpracy w partnerstwie publiczno – prywatnym. Na koniec przewidujemy dyskusję dotyczącą możliwości wdrożenia wypracowanych rozwiązań w naszym subregionie.

Przedsięwzięcie to  skupi na sobie uwagę mediów, przedsiębiorców oraz włodarzy województwa dolnośląskiego. Konferencja promowana będzie za pośrednictwem portali internetowych, lokalnych tytułów prasowych, a także przez telewizję, która zamieści obszerny materiał z Forum.

Zapraszamy do udziału i zaangażowania w współtworzenie Dolnośląskiego Forum Gospodarczo-Samorządowego. Oferujemy aktywne uczestnictwo w Forum poprzez udział w panelach dyskusyjnych, możliwość zainstalowania stoiska promocyjnego oraz reklamę wizualną podczas konferencji. W sprawach rezerwacji uczestnictwa oraz stoisk promocyjnych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację  sekretariat@frsw.pl.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *