Projekt pn. Więcej FRSW w życiu publicznym – więcej FRSW w edukacji dzieci i młodzieży realizowany przez Fundację Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego w ramach dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2022, Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym