Projekt pn. Więcej FRSW w życiu publicznym – więcej FRSW w edukacji dzieci i młodzieży realizowany przez Fundację Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego w ramach dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2022, Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

O PROJEKCIE

Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Dzierżoniowie otrzymała dotację w wysokości 270 tys. zł na realizację projektu pn. „Więcej FRSW w życiu publicznym – więcej FRSW w edukacji dzieci i młodzieży”.

Dofinansowanie zostało przyznane przez  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2022, Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym.

Projekt nasz przyczyniać się będzie do (cele projektu):

 1. zwiększenia obecności FRSW w życiu publicznym poprzez stworzenie nowoczesnej, bleanded learningowej platformy edukacyjnej dla nauczycieli, dzieci i rodziców szkół podstawowych
 2. powstania forum debaty w tym debaty publicznej dotyczącej systemu edukacyjnego. Forum będzie pełnić m.in. funkcję badania opinii publicznej, funkcje ewaluacyjną i monitorowania efektów projektu i zamieszczanych na platformie materiałów edukacyjnych
 3. budowania potencjału FRSW poprzez kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej, którą w naszym przypadku stanowić będą głównie osoby i podmioty korzystające z usług placówek edukacyjnych (publicznych i niepublicznych). Potencjał FRSW będzie wzmacniany poprzez aktywne uczestnictwo w życiu osób korzystających z edukacji publicznej. Uczestniczyć będziemy dzięki opracowaniu ze specjalistami filmów edukacyjnych służących realizacji podstawy programowej w sposób zachęcający do „żywych” lekcji, aktywnych, pobudzających, inspirujących. Opracowane lekcje w formie filmów będą umieszczone na projektowej platformie edukacyjnej.

Zrealizowane zostaną następujące działania:

 1. dwie konferencje edukacyjne dla około 80 osób: dyrektorzy szkół, nauczyciele/ki, kierownicy/czki wydziałów oświaty, lokalne władze samorządowe. Konferencje odbędą się na terenie województwa dolnośląskiego. Konferencje dotyczyć będą aktualnych wyzwań dydaktyczno – metodycznych związanych z nauczaniem w obecnych czasach kryzysu pandemicznego.
 2. przygotowanie internetowej platformy edukacyjnej (wraz z mediami społecznościowymi – głównie fb) na której zamieszczane będą opracowane w ramach projektu lekcje wraz ze scenariuszami ich przeprowadzenia – każda lekcja będzie wsparta filmem dydaktycznym. Platforma będzie także stanowiła podstawę do prowadzenia dyskusji i wymiany doświadczeń w formie forum dyskusyjnego.
 3. opracowanie 16 lekcji dla dzieci ze szkół podstawowych: 8 lekcji będzie dedykowanych dzieciom klas 1-3 i 8 lekcji dla dzieci z klas 4-8. Głównymi odbiorcami tych lekcji będą nauczyciele/ki prowadzące zajęcia w szkołach podstawowych. Wśród 8 lekcji dla klas 1-3 i 4-8 znajdą się po dwie lekcje z zakresu wsparcia
  psychologiczno-pedagogicznego. Wszystkie lekcje opracowane będą w oparciu o innowacyjną metodę wsparcia o nazwie FURIC i prowadzone zgodnie z cyklem FURIC.
 4. realizacja konkursów wiedzy.

Przygotowane będą konkursy z cennymi nagrodami dla:

 • uczniów indywidualnych klas 1-3 i osobno klas 4-8
 • nauczycieli klas 1-3 i klas 4-8

Celem konkursów będzie pobudzenie aktywności wskazanych wyżej grup odbiorców, zwiększenie oglądalności i kreatywnego wykorzystania opracowanych lekcji.

 1. Konkurs skierowany do nauczycieli – w ramach którego każdy nauczyciel będzie mógł zaprezentować w krótkim filmiku (do 3 min.) w jaki sposób wykorzystał podczas prowadzonych przez siebie lekcji/zajęć dydaktycznych, materiał wytworzony w ramach projektu, który będzie dostępny na stronie internetowej / platformie.

Wnioskodawca każdy nadesłany przez nauczycieli materiał opublikuje na FrontPagu projektu na FB.
Poprzez system głosowania elektronicznego zostanie wybrany materiał cieszący się największym
uznaniem wśród odbiorców (każda osoba będzie mogła zagłosować w konkursie tylko jeden raz).

W ramach projektu przewiduje się nagrody główne:

 • I m-ce, voucher do jednego z ogólnopolskich biur podróży na dowolnie przez siebie wybraną atrakcję turystyczną o wartości 5 tys. zł,
 • II m-ce, bon do jednego z ogólnopolskich sklepów z elektroniką o wartości 3 tys. zł,
 • III m-ce, bon do jednego z ogólnopolskich sklepów z elektroniką o wartości 2 tys. zł)
 • 3 wyróżnienia (tablet / zegarek o wartości 500 tys. zł. x 3 szt. = 1500 zł).
 1. Konkurs skierowany do szkół – w ramach którego każda szkoła reprezentowana przez swoją dyrekcję, będzie mogła zaprezentować w krótkim filmiku (do 5 min.) w jaki sposób wykorzystała w swojej pracy, materiał wytworzony w ramach projektu, który będzie dostępny na stronie internetowej. Wnioskodawca każdy nadesłany przez dyrektorów szkół materiał opublikuje na FrontPagu projektu na FB. Poprzez system głosowania elektronicznego zostanie wybrany materiał cieszący się największym uznaniem wśród odbiorców (każda osoba będzie mogła zagłosować w konkursie tylko jeden raz).

W ramach projektu przewiduje się nagrody główne:

 • I m-ce, voucher do jednego z ogólnopolskich biur podróży na dowolnie przez
  siebie wybraną atrakcję turystyczną o wartości 5000 zł,
 • II m-ce, bon do jednego z ogólnopolskich sklepów z elektroniką o wartości 3000 zł,
 • III m-ce, bon do jednego z ogólnopolskich sklepów z elektroniką o wartości 2 tys. zł)
 • 3 wyróżnienia (tablet / zegarek o wartości 500zł. x 3 szt. = 1500 zł).

Zadanie będzie realizowane głównie na terenie subregionu wałbrzyskiego.

Projekt skierowany jest do kilku grup docelowych:

 1. Nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych z klas 1-3 oraz klas 4-8. Szacujemy że liczba nauczycieli (odbiorców bezpośrednich indywidualnych) korzystających z udostępnionych zasobów to będzie liczba co najmniej 20% ze wszystkich szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego (jest ich ponad 880 placówek) tj. ok 170 osób pobierze materiały edukacyjne z platformy projektowej.
 2. Dzieci szkół podstawowych z klas od 1 do 8 z całej Polski Grupą pośrednich odbiorców będą rodzice, którzy będą mogli wykorzystać udostępnione materiały na potrzeby kształcenia choćby zdalnego. Dotyczyć to będzie głównie dzieci realizujących obowiązek szkolnych w ramach edukacji domowej. Skorzystać z naszej oferty projektowej będą mogli także rodzice dzieci uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych realizując edukację zarówno w systemie zdalnego nauczania jak i jako wsparcie merytoryczne nauczania stacjonarnego (stanowiące uzupełnienie metody blended learning).

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i nauczyciele,
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Dzierżoniowie serdecznie zaprasza Was do uczestnictwa w konkursie w którym możecie zdobyć cenne nagrody i podzielić się swoim doświadczeniem. Konkurs realizowany jest przez Fundację Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Dzierżoniowie, zwaną dalej Organizatorem, w ramach projektu pn. „Więcej FRSW w życiu publicznym – więcej FRSW w edukacji dzieci i młodzieży” realizowanego przez FRSW w ramach dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2022, Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym.
Konkurs skierowany jest do:
a) Dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczyciele/ki.
b) dzieci i młodzież szkół podstawowych
c) odbiorcy pośredni – rodzice i opiekunowie dzieci szkół podstawowych
Czego dotyczy konkurs:
– wykorzystania wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć w oparciu o metody aktywizujące w tym przede
wszystkim metody eksperymentu
UWAGA:
Zachęcamy Was do wykorzystania w Waszych filmach konkursowych materiałów przygotowanych w ramach realizacji projektu o którym mowa w Regulaminie konkursu. Szczegóły konkursowe zawarte są w Regulaminie, który znajduje się pod poniższym linkiem: https://moje-lekcje.edu.pl/
Do niniejszego zaproszenia dołączamy Regulamin Konkursu.
Celem głównym projektu jest:
a) zwiększenie obecności FRSW w życiu publicznym poprzez stworzenie nowoczesnej, bleanded learningowej platformy edukacyjnej dla nauczycieli, dzieci i rodziców szkół podstawowych
b) utworzenie forum debaty w tym debaty publicznej dotyczącej systemu edukacyjnego. Forum
będzie pełnić m.in. funkcję badania opinii publicznej, funkcje ewaluacyjną i monitorowania efektów projektu i zamieszczanych na platformie materiałów edukacyjnych c) budowanie potencjału FRSW poprzez kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
W celu wzięcia udziału w konkursie należy spełnić wymagania określone niniejszym Regulaminem, w tym wypełnić, podpisać i odesłać załączony do Regulaminu „Formularz Zgłoszeniowy”.
Nagrodami w konkursach będą:
a) 1 nagroda – bon turystyczny dla zwycięskiej grupy o wartości 5 tys. zł,
b) 2 nagroda – bon do sklepu RTV o wartości 3 tys. zł,
c) 3 nagroda – bon do sklepu RTV o wartości 2 tys. zł,
d) 3 wyróżnienia (tablet / zegarek o wartości 500 tys. zł. x 3 szt. = 1500 zł).
Nagrody zostaną przekazane w formie bonów o równowartości wskazanej wyżej.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail:
biuro@frsw.pl w terminach podanych w §5.
Z poważaniem
Bogdan Tuła
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego

Regulamin konkursu dla szkół i nauczycieli FRSW

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

karta zgłoszeniowa