Zapraszamy do obejrzenia relacji z naszego wydarzenia.

Nasi prelegenci

 

Zapraszamy na konferencję realizowaną w ramach projektu pn. Więcej FRSW w życiu publicznym – więcej FRSW w edukacji dzieci i młodzieży”  realizowany przez Fundację Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego w ramach dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2022,  Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym.

Termin konferencji: 15.06.2023 r. w godzinach od 1000 do 1700

Miejsce konferencji: Centrum Kulturalno – Turystyczne „Ewangelik”, Ul. Plac Kościelny, 57-250 Złoty Stok

Dla kogo:

Konferencja skierowana jest do:

 • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • Nauczycieli/ek, szkolnych doradców zawodowych, psychologów, pedagogów
 • Przedsiębiorców
 • Przedstawicieli administracji publicznej różnego szczebla

Zachęcamy aby każdy dyrektor przybył z nauczycielem / psychologiem / pedagogiem / doradcą zawodowym ze swojej szkoły

 

Tematyka konferencji:

 • Konferencja będzie poświęcona głównie zagadnieniom dydaktyczno – metodycznym związanym z przekazywaniem wiedzy, wykorzystaniu modelu blended learning i metodzie eksperymentu w nauczaniu on line.
 • Poruszane będą także zagadnienia dotyczące współpracy szkoły z instytucjami zewnętrznymi takimi jak przedsiębiorcy, NGO’s.
 • Odpowiemy na pytania gdzie aktualnie poszukiwać środków na działalność szkoły, jakie i gdzie możemy składać wnioski o dofiansowanie?
 • Poruszymy także kwestie innowacji w szkole w zakresie wsparcia i doradztwa dla całej triady szkolnej.
 • Przestawimy rezultaty projektu i jego poszczególne działania.

 

Potwierdzenie uczestnictwa:

 • Dla przedstawicieli oświaty uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne
 • Udział w konferencji należy potwierdzić poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres biuro@frsw.pl do dnia 14.06.2023 do godziny 1200

Formularz zgłoszeniowy i program poniżej do pobrania.

Zaproszenie na konferencje czerwiec 2023 Złoty Stok

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i nauczyciele,
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Dzierżoniowie serdecznie zaprasza Was do uczestnictwa w konkursie w którym możecie zdobyć cenne nagrody i podzielić się swoim doświadczeniem. Konkurs realizowany jest przez Fundację Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Dzierżoniowie, zwaną dalej Organizatorem, w ramach projektu pn. „Więcej FRSW w życiu publicznym – więcej FRSW w edukacji dzieci i młodzieży” realizowanego przez FRSW w ramach dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2022, Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym.

 

Konkurs skierowany jest do:
a) Dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczyciele/ki.
b) dzieci i młodzież szkół podstawowych
c) odbiorcy pośredni – rodzice i opiekunowie dzieci szkół podstawowych
Czego dotyczy konkurs:
– wykorzystania wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć w oparciu o metody aktywizujące w tym przede
wszystkim metody eksperymentu

 

UWAGA:
Zachęcamy Was do wykorzystania w Waszych filmach konkursowych materiałów przygotowanych w ramach realizacji projektu o którym mowa w Regulaminie konkursu. Szczegóły konkursowe zawarte są w Regulaminie, który znajduje się pod poniższym linkiem: https://moje-lekcje.edu.pl/
Do niniejszego zaproszenia dołączamy Regulamin Konkursu.

 

Celem głównym projektu jest:
a) zwiększenie obecności FRSW w życiu publicznym poprzez stworzenie nowoczesnej, bleanded learningowej platformy edukacyjnej dla nauczycieli, dzieci i rodziców szkół podstawowych
b) utworzenie forum debaty w tym debaty publicznej dotyczącej systemu edukacyjnego. Forum
będzie pełnić m.in. funkcję badania opinii publicznej, funkcje ewaluacyjną i monitorowania efektów projektu i zamieszczanych na platformie materiałów edukacyjnych c) budowanie potencjału FRSW poprzez kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
W celu wzięcia udziału w konkursie należy spełnić wymagania określone niniejszym Regulaminem, w tym wypełnić, podpisać i odesłać załączony do Regulaminu „Formularz Zgłoszeniowy”.

 

Nagrodami w konkursach będą:
a) 1 nagroda – bon turystyczny dla zwycięskiej grupy o wartości 5 tys. zł,
b) 2 nagroda – bon do sklepu RTV o wartości 3 tys. zł,
c) 3 nagroda – bon do sklepu RTV o wartości 2 tys. zł,
d) 3 wyróżnienia (tablet / zegarek o wartości 500 tys. zł. x 3 szt. = 1500 zł).
Nagrody zostaną przekazane w formie bonów o równowartości wskazanej wyżej.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail:
biuro@frsw.pl w terminach podanych w §5.
Z poważaniem
Bogdan Tuła
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego

 

Regulamin konkursu dla szkół i nauczycieli FRSW

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

karta zgłoszeniowa

Mamy przyjemność zaprosić na odbywające się w dniach 21-22 listopada 2022 r. trzecie już Dolnośląskie Forum Gospodarczo-Samorządowe. Poprzednie edycje naszego forum koncentrowały się na problemach dotyczących rozwoju turystyki i „zielonych technologii” w naszym subregionie. Dziś w odpowiedzi na wiele zapytań ze strony przedsiębiorców oraz samorządowców chcemy pochylić się nad potrzebami zmieniającego się dynamicznie rynku pracy oraz możliwości współpracy na polu kształcenia przyszłych i obecnych pracowników. Przygotowujemy panele dyskusyjne oraz wystąpienia eksperckie dedykowane właśnie tej problematyce, skierowane będą one do jednostek samorządu terytorialnego, których zadaniem jest prowadzenie placówek oświatowych, przedsiębiorców, którzy muszą zmagać się z deficytem wykwalifikowanych pracowników. Przedstawicieli  świata nauki oraz organizacji pozarządowych chcemy zapytać w jaki sposób te dwa organizmy SZKOŁA i BIZNES, mogą współpracować na polu kształcenia kadr pracowniczych.

Na organizację naszego forum wybraliśmy Zagórze Śląskie, stwarza ono idealne warunki, dzięki którym w przerwach pomiędzy intensywnymi dyskusjami będziemy się mogli cieszyć niepowtarzalnym klimatem Jeziora Bystrzyckiego.

W trakcie dwudniowego Dolnośląskiego Forum Gospodarczo-Samorządowego  mającego charakter networkingowy, koncentrować będziemy się na tworzeniu jak najlepszej platformy porozumienia przedstawicieli samorządów oraz biznesu naszego regionu.

Pierwszy dzień poświęcimy dyskusjom dotyczącym potrzeb zarówno small biznesu jak i dużych przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania nowych i doskonalenia obecnych kadr pracowniczych. Chcemy zaprezentować też nowoczesne podejście do kształcenia kadr menadżerskich, również w sferze samorządowej.  W pierwszym dniu udział w konferencji będzie ograniczony do  60 osób.

Drugiego dnia tj. we wtorek 22 listopada, do udziału zaproszonych zostanie 100 uczestników, w tym przedstawiciele placówek oświatowych Subregionu Wałbrzyskiego.

Przedmiotem naszej dyskusji będą potrzeby nowoczesnego rynku pracy oraz metody, formy współpracy jednostek samorządu z szeroko rozumianą sferą biznesu, omówimy funkcjonujące już w systemie oświaty rozwiązania oraz możliwości wprowadzenia nowych praktyk współpracy w partnerstwie publiczno – prywatnym. Na koniec przewidujemy dyskusję dotyczącą możliwości wdrożenia wypracowanych rozwiązań w naszym subregionie.

Przedsięwzięcie to  skupi na sobie uwagę mediów, przedsiębiorców oraz włodarzy województwa dolnośląskiego. Konferencja promowana będzie za pośrednictwem portali internetowych, lokalnych tytułów prasowych, a także przez telewizję, która zamieści obszerny materiał z Forum.

Zapraszamy do udziału i zaangażowania w współtworzenie Dolnośląskiego Forum Gospodarczo-Samorządowego. Oferujemy aktywne uczestnictwo w Forum poprzez udział w panelach dyskusyjnych, możliwość zainstalowania stoiska promocyjnego oraz reklamę wizualną podczas konferencji. W sprawach rezerwacji uczestnictwa oraz stoisk promocyjnych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację  sekretariat@frsw.pl.

Już wkrótce zobaczycie efekty naszej pracy

.