Dlaczego realizujemy nasz projekt?

Jak wiemy z doświadczenia, na poziomie lokalnym powstaje wiele spontanicznych, oddolnych inicjatyw, które odpowiadają na potrzeby tychże społeczności lecz nie zawsze informacja o nich dociera do wystarczającej liczby osób, które mogłyby z nich skorzystać, wziąć w nich udział. W ramach tych inicjatyw realizowane są ważne dla wspólnoty lokalnej działania o charakterze misyjnym, które pozwalają odbiorcom tych inicjatyw poczuć realny wpływ na rozwiązanie konkretnych trudności występujących w danej społeczności. Często inicjatywy te nie mogą się rozwinąć ponieważ brakuje im choćby środków na promocję i skuteczną informację. Osoby organizujące te przedsięwzięcia często też nie wiedzą jak przygotować i zrealizować dany pomysł, brakuje im wiedzy i umiejętności dotyczących promowania własnych inicjatyw, poszukiwania zewnętrznych źródeł ich finansowania lub posiadają niewystarczające umiejętności organizacyjne utrudniające realizację ich przedsięwzięć.


Na terenie subregionu wałbrzyskiego zarejestrowanych jest ponad 1250 organizacji pozarządowych (dane GUS i Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej) z tego około 10% działa aktywnie włączając się życie publiczne poprzez tworzenie i realizowanie oddolnych projektów, konsultacje społeczne, uczestnictwo w organach opiniotwórczych, itp.
Potrzeba włączenia do życia społecznego większej liczby podmiotów pozarządowych jest duża i włączenie do tej aktywności kolejnych 30, które wezmą udział w projekcie jest jak najbardziej uzasadniona. Nasze działania projektowe mają na celu przede wszystkim pomóc zaistnieć małym przedsięwzięciom realizowanym dla wspólnot lokalnych. Naszych beneficjentów chcemy wspierać poprzez szkolenia, animację i doradztwo na etapie kreowania inicjatyw oraz ich realizowania. Liczymy, że będzie to skutkowało zwiększeniem możliwości podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnych.

Chcemy wspierać przedsięwzięcia dotyczące rożnych obszarów pożytku publicznego, które w możliwie dużym stopniu pozwolą na angażowanie członków społeczności lokalnej w podejmowane przedsięwzięcia. Celem tych działań ma być umożliwienie rozwijania (poprzez cykl szkoleń, animowanie oraz doradztwo) kompetencji społecznych u obywateli i stwarzanie warunków do długofalowej współpracy (głównie na poziomie motywacyjnym, integracyjnym, merytorycznym i organizacyjnym). Chcemy tym samym poprawić samoorganizacje społeczną.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *