Konferencja edukacyjna w Złoty Stoku.

Zapraszamy na konferencję realizowaną w ramach projektu pn. Więcej FRSW w życiu publicznym – więcej FRSW w edukacji dzieci i młodzieży”  realizowany przez Fundację Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego w ramach dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2022,  Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym.

Termin konferencji: 15.06.2023 r. w godzinach od 1000 do 1700

Miejsce konferencji: Centrum Kulturalno – Turystyczne „Ewangelik”, Ul. Plac Kościelny, 57-250 Złoty Stok

Dla kogo:

Konferencja skierowana jest do:

 • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • Nauczycieli/ek, szkolnych doradców zawodowych, psychologów, pedagogów
 • Przedsiębiorców
 • Przedstawicieli administracji publicznej różnego szczebla

Zachęcamy aby każdy dyrektor przybył z nauczycielem / psychologiem / pedagogiem / doradcą zawodowym ze swojej szkoły

 

Tematyka konferencji:

 • Konferencja będzie poświęcona głównie zagadnieniom dydaktyczno – metodycznym związanym z przekazywaniem wiedzy, wykorzystaniu modelu blended learning i metodzie eksperymentu w nauczaniu on line.
 • Poruszane będą także zagadnienia dotyczące współpracy szkoły z instytucjami zewnętrznymi takimi jak przedsiębiorcy, NGO’s.
 • Odpowiemy na pytania gdzie aktualnie poszukiwać środków na działalność szkoły, jakie i gdzie możemy składać wnioski o dofiansowanie?
 • Poruszymy także kwestie innowacji w szkole w zakresie wsparcia i doradztwa dla całej triady szkolnej.
 • Przestawimy rezultaty projektu i jego poszczególne działania.

 

Potwierdzenie uczestnictwa:

 • Dla przedstawicieli oświaty uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne
 • Udział w konferencji należy potwierdzić poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres biuro@frsw.pl do dnia 14.06.2023 do godziny 1200

Formularz zgłoszeniowy i program poniżej do pobrania.

Zaproszenie na konferencje czerwiec 2023 Złoty Stok

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *